Zajmujemy się prowadzeniem likwidacji szkód w imieniu prywatnego przedsiębiorcy w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, pośrednictwem pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją finansową (Bank, Towarzystwo Leasingowe, Towarzystwo Ubezpieczeniowe) ; pomocą (merytoryczną, techniczną, prawną) w przypadku nieprawidłowości ze strony w/w instytucji w stosunku do zleceniodawcy.

        Od momentu założenia firma wykonała niezliczoną ilość ocen technicznych, opinii, wycen, analiz, kosztorysów. Naszymi klientami przez lata były (i są) osoby prywatne, przedsiębiorcy, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa leasingowe, urzędy użyteczności publicznej.